Donateur worden

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor het behouden en versterken van het humanistische geluid en humanistische diensten. Dat doen wij dankzij uw contributie, giften en donaties.

Het Humanistisch Verbond:

 • zet zicht in voor vrijheid en vrije meningsuiting
 • komt op voor atheïsten, humanisten en vrijdenkers, die hun leven niet zeker zijn
 • zorgt voor geestelijke begeleiding aan mensen in en buiten zorginstellingen, bij defensie en in gevangenissen
 • laat zich inspireren door oude en nieuwe denkers, schrijvers en kunstenaars
 • staat voor de scheiding tussen kerk en staat, voor keuzevrijheid en gelijkwaardigheid.
 • maakt zich sterk voor het recht op een zelfgekozen, waardig levenseinde.

Meer leden van het Humanistisch Verbond betekent meer ruimte voor het humanistische geluid. Op scholen, in de pers, in de politiek en het maatschappelijk debat. Lees hieronder welke mogelijkheden er zijn om ons de steunen met een donatie, gift of schenking.

Donatie of gift

Giften en donaties aan het Humanistisch Verbond zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting doordat wij de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) hebben. Maar de fiscus behandelt eenmalige giften en periodieke giften (schenkingen) wel verschillend.

Eenmalige giften

Voor de aftrekbaarheid van de belasting geldt het volgende:

 • Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting als u tussen de 1 procent en 10 procent van uw bruto-inkomen schenkt
 • U kunt daarvoor alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen
 • Voor een gezin met een modaal inkomen van  € 33.000 komt dit neer op een bedrag tussen de € 330,- en € 3.300,- per jaar. Doneert u meer of minder dan is dit niet aftrekbaar.

  Doneer nu.

Meer over aftrekbaarheid voor de belasting vindt u op de site van de belastingsdienst of via berekenhet.nl

Periodieke Donatie

U kunt als donateur ook een machtiging voor een automatische incasso aan het Humanistisch Verbond afgeven. U kiest er dan voor om -met een door u vastgestelde regelmaat- een bepaald bedrag van uw rekening af te laten schrijven. 

Doneer nu.

Periodieke schenking / giften voor minimaal vijf jaar

Haal zelf voordeel uit uw schenkingen door te kiezen voor een periodieke schenking. Deze zijn namelijk volledig aftrekbaar. Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. Voor de periodieke schenkingen/giften gelden geen drempels, geen maxima, maar u moet er wel een akte voor laten opmaken.

Voor partners geldt dat zij hun giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen. Met ingang van 2014 mogen periodieke schenkingen bij onderhandse schenkingsovereenkomst worden gedaan, maar het kan ook nog steeds via notariële akte; daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

.Wat kunt u zelf doen?

Wat doen wij?

 • Het Humanistisch Verbond controleert uw gegevens op de akte, vult die aan en ondertekent vervolgens de akte.
 • U ontvangt van het Humanistisch Verbond een bevestigingsbrief met een afschrift van de schenkingsakte met RSIN en uw mandaatnummer.
 • Het Humanistisch Verbond bewaart een exemplaar van de akte.

 

U kunt ook een geprinte versie bij ons opvragen. 
Tel: 020- 521 90 00
E-mail: info@humanistischverbond.nl

 

Zakelijk geven

Heeft u een BV? Dan kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, C.V., V.O.F., et cetera. gelden de regels van particuliere giften.
Jaarlijkse giften tot een maximum van 50 procent van de fiscale winst zijn voor de VPB aftrekbaar.