Ben ik humanist?

Plato, Socrates, Erasmus, Montaigne, maar ook Typhoon, je zou ze allemaal humanist kunnen noemen? Ben jij ook humanist? Check het hier. 

Iedereen die waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid uit de grond van zijn hart en/of zijn rede erkent, kan zich humanist noemen.

Er zijn wel punten die de meeste humanisten gemeen hebben:

  • Ze gaan uit van invididuele vrijheid
  • Ze wijzen elke vorm van fundamentalisme of meningsvorming onder dwang af 
  • Ze beschouwen democratie als optimale bestuursvorm en waarborg tegen machtsmisbruik 
  • Ze zijn voorstander van de scheiding tussen kerk en staat 
  • Ze wijzen discriminatie op grond van sekse, ras, afkomst, geaardheid, leeftijd en levensovertuiging af 
  • Ze staan een tolerante samenleving voor die gebaseerd is op gedeelde waarden, maar die ook ruimte geeft om eigen verantwoordelijkheden in te vullen 
  • Ze komen op voor gelijke behandeling van humanisten waar die zijn achtergesteld ten opzichte van andere levensbeschouwelijke oriëntaties 
  • Ze doen al het mogelijke om scholing en vorming zo toegankelijk mogelijk te maken 
  • Ze komen openlijk uit voor hun humanistische levensovertuiging en zijn tot discussie daarover bereid
  • Ze erkennen dat twijfelen en het herzien van je mening altijd mogelijk is, als gevolg van nieuwe ervaringen of informatie

Waar een humanist voor staat, vertelt Boris van der Ham in in zijn laatste Vrije lezing

Leden aan het woord

 

Verschillen

Humanisten kunnen onderling van mening verschillen. Zo wordt euthanasie door humanisten unaniem als recht erkend, maar verschillen bijvoorbeeld de opvattingen over de vraag of en onder welke omstandigheden een medicijn voor zelfdoding verstrekt moet worden. Ook over de vraag in hoeverre het humanisme zich moet profileren als atheïstische beweging verschillen de meningen. Sommigen staan open voor de opvattingen van gelovigen, zij zien deze dialoog en de daarin geuite visies als een persoonlijke verrijking. Anderen vinden dat het humanisme zich sterker dient af te zetten tegen traditionele religie, vanuit de overtuiging dat deze met name een beperking vormt voor de persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn er verschillende opvattingen over de vraag of een humanistische organisatie ook een (partij)politiek standpunt in mag nemen.

Meer weten?

Kijk ook eens op ons Humanisme portaal met nieuws over wat wij doen. Bezoek eens een activiteit bij u in de buurt. Kijk daarvoor in de Agenda

Lid worden? Ga naar www.humanisme.nu